Contacte

contractació: management@mide.cat o +34 636.987.965

promo: gilteam@telefonica.net

per qualsevol altra cosa: raul@raulbonilla.com o +34 626.177.063